Krav fra KMD til dokumentasjon av ledningsdata

VIKTIG – Tilbakemelding til departementet (KMD). Frist 13. juni.IMG_4076

Jeg (BA-Nettverket) deltok i møte hos KMD i går 9. juni sammen med en rekke organisasjoner, hvor KMD og Samferdselsdepartementet
presenterte sitt arbeid i interdepartemental arbeidsgruppe knyttet til ledninger i grunnen.

Se UTDRAG fra PPT (Kun 2 slider):
Arbeidsgruppe ledninger i vei-UTDRAG IH – resultater

Si ifra hvis du ønsker hele slide-serien, som inneholdt mye om kostnadsdeling ved legging eller flytting av ledninger i veggrunn.

Det ser ut til at arbeidet med krav til dokumentasjon av ledninger i grunnen nå skyter fart fra myndighetenes side, og jeg ønsker å sende rask kommentar/innspill til hvilke objekttyper og egenskaper BA-Nettverket anbefaler som myndighetskrav.

Jeg foreslår følgende:

BA-Nettverket anbefaler å kreve følgende objekttyper dokumentert i ledningseiers egen database.:

Generelt: Alle objekter som danner et ytre volum med følgende egenskaper og i henhold til SOSI Ledning 4.5 eller nyere.
(NB! I SOSI Ledning 4.5 er GML vedtatt som primært utvekslingsformat.)

  • Objekttypebetegnelse
    Beliggenhet (xyz, referansepunkt/referanselinje, koordinatsystem og datum og høydedatum, samt ytre forenklet volum, eks. radius/diameter, lengde, bredde, høyde eller solid) – Krav.
  • Nøyaktighet – Krav.
  • Målemetode – Krav.
  • Eier – Krav.
  • Materiale – Krav.
  • Varetypebetegnelse (Eks. NRF-nr, EFO/NOBB, nr eller tilsvarende) – Anbefalt.  For enkelt å ha mulighet for å hente mer informasjon senere.

Vi mener generelt at det er viktig å komme i gang, og derfor unngå å stille krav som medfører tidkrevende diskusjon. Av den grunn kan også krav til leveranse til Kartverket evt. vente til senere.

Ønsker kommentarer lyn-raskt pr epost eller telefon. ihokstad@ba-nettverket.no / 90175571

De samme innspillene ble sendt fra BA-Nettverket i høringsrunden desember 2013. (Kommende krav til dokumentasjon av ledninger og andre installasjoner i grunnen fra Miljøverndepartementet.)

Frist (helst) 13. juni pga. rask arbeidsprosess i departementet.

PS. Synes dette er en ny milepæl nådd for BA-Nettverket, men tenker BA-Nettverket bør ta en gjennomgang av dokumentasjonskrav, om de er praktiske, fornuftige, og metodene gjennomførbare… , eller om dokumentasjon koster mer enn den smaker.

Ønsker innspill av alle slag. Send innspill til ihokstad@ba-nettverket.no

 

Mvh.

Inger Hokstad
Leder BA-Nettverket
www.ba-nettverket.no
90175571

 

Del på…

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin