Lansering av NY ekom-portal

Slik jeg har forstått ting hittil er det kommet en NY Bredbåndsutbyggingslov som stiller krav til bedre samspill mellom ulike bredbåndsaktører, og bedre samording mhp. å dele plass i rør, samt dokumentere hvor det er ledig plass. Jeg tror dette også vil ha betydning for bygg- og anleggsbransjen.

Selv er jeg spent på sammenhengen (eller manglende sammenheng) mellom SOSI Ledning GML/Produktspesifikasjon for minimumskrav til dokumentasjon og den NYE ekom-portalen.

NKOM inviterer til lansering av NY EKOM-portal 1.9.
Les mer på NKOMs egne sider og meld deg gjerne på der.
Jeg er påmeldt. 🙂

Del på…