Link til konkurransegrunnlag

Videresender på oppfordring fra Statens vegvesen:
Konkurransegrunnlag for UML-modellering:

https://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/299199/0/0?returnUrl=ctm/Supplier/publictenders&b=VEGVESEN

For spørsmål – Kontakt:
Thor Sigurd Thorsen

Statens vegvesen, Utbygging
Teknologi og utvikling Utbygging
Besøksadresse: Brynsengfaret 6A, Oslo
Mobil: +47  epost: thor-sigurd.thorsen@vegvesen.no
www.vegvesen.no epost: firmapost@vegvesen.no

Husk høringsfristen for SOSI Vegkropp 20.mai.

Del på…