Linker til UTKAST SOSI Produktspesifikasjon for Vegkropp

Ny versjon av SOSI Vegkropp. Etterspør gjerne status hos din softwareleverandør.

Du finner linken(e) her

Ikke gjort noe med følgende i påvente av definisjoner fra håndbøker:

  • Eksterne kodelister
  • Flate-type-lista
  • Komponentreferanse-lista

Dette må komme i neste versjon.

Før neste versjon jobbes det videre med å finne definisjoner i Håndbøker med hensikt å få avspeilet begrepene fra håndbøker i SOSI Vegkropp.

Denne versjonen bør gi mulighet for testing i programvare. Fint å få noen signaler. 🙂

Legg merke til at det skal være mulig å supplere med egne egenskaper (Proxy, hentet fra Landinfra) og at Flatenummerering/Rekkefølgenummer nå er frigjort fra kobling til bestemt flatetype.

Del på…

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin