Litt justert program for VA-treff + Link til stillingsannonse NTNU Gjøvik

Litt justert program for VA-treffet 7. mars, som er et samarbeide mellom Norsk Vann og BA-Nettverket.
Se link til program og deltakerliste (nederst i programmet)
Vi er veldig spente, og har store forventninger! Endelig gjennombrudd for et rikere format!
Tror lurt å følge med på hva som skjer nå…
Konkurransefortrinn og enklere datahverdag for alle!
55 påmeldte er veldig bra! (Fremdeles noen få ledige plasser)
Husk at viktig poeng med SOSI-GML er spesifikasjon av hvilke data som skal leveres, som igjen betyr at spesifikasjoner bør kunne gjenbrukes ved eks. IFC-leveranse – for de som er interessert i det.
NTNU Gjøvik har ledig stilling innen innen temaet «prosjektering og bygging av veg og/eller VA-anlegg».
De sier: «Vi skulle svært gjerne hatt tak i en med erfaring fra «digitalisering».
Det er jo en jobb som er svært nær kjernen av BA-nettverkets målsetting.»

Del på…