Mange presentasjoner på YouTube.

Minner om BA-Nettverkets YouTube-kanal. Her er litt redigerte opptak fra Digitale Nettverkstreff lagt ut nylig, samt en del spesielle opptak med hensikt å spre entusiasme og kunnskap mhp. godt samspill og god dataflyt mellom ulike faser i samferdsel/infrastruktur-prosjekter.

Vi anbefaler å klikke på linken. Vi har nylig laget en kort informasjonsfilm om Trimble Sitevision, dvs. bruk av AR i samferdselsprosjekt for Statens vegvesen, og lager gjerne korte informasjonsfilmer for andre. Ta gjerne kontakt pr epost! eller ring 90175571.

Minner også om Digitalt Nettverkstreff 17.11.2020 kl 13 – 14.30
Tema: Tidlig-høring VU053/Digitalisering av V770 v/Thor Sigurd Thorsen, Statens vegvesen

Del på…