Merk deg datoer:

29. september – Månedlig Rooo-treff (R000 Modellgrunnlag.)

10. november – Tunnel-treff på Telegrafen, Oslo. Hovedfokus på dataflyt og krav til dataleveranser i prosjekter, nå og i fremtiden. Endelig et fysisk treff. 🙂
Åpent for alle! 🙂

15. november – Faglig ressursgruppe. Tidshjul/Plan for 2023 og resten av 2022.
Kun for medlemmer. Men bli gjerne medlem! 🙂

Se www.ba-nettverket.no Nettverkstreff for flere treff og eventuelt andre aktiviteter.

NB! Ellers: Ta kontakt hvis du ønsker å få tilsendt ei «veglinje» på landXML (og tit/nyl) som er ment som oppfordring til å levere tilsvarende innhold som hhv. IFC Alignment og GML (InfraGML/SOSI-GML). 🙂

Del på…