Mye som skjer i mars

8.mars – Tema Dataflyt og databruk i gigantisk totalentreprise
Prosjektet inneholder blant annet 7 tunneler.
2 HELE timer viet kloke tanker fra Skanska og ViaNova,
godt iblandet spørsmål fra meg og andre.
Selvfølgelig fokus på databruk og dataflyt.
Skanska oppfordrer oss til å stille spørsmål i forkant. 🙂
Still spørsmål direkte til Bård Olav, Torbjørn eller via meg.
Se program og påmelding

15. mars – Tema Vann og avløp (VA)
Informasjon om Stikkrenner er viktig for mange
med tanke på økt nedbør og overvann.
Det er under etablering et nytt «SOSI standardiseringsprosjekt»
som skal omhandle kun denne objekttypen,
og det er nyttig å vurdere sammenheng
med NVDB, FKB, SOSI Ledning, Ledningsregistreringsforskriften,
Norsk Vann sine produktspesifikasjoner pluss, pluss…
Se program og påmelding

22.mars – Tema Eksempler på data og dataflyt i vegprosjekter
Data-leveranse til Nasjonal Vegdatabank (Datafangst/NVDB) via Gemini,
samt gryende erfaring i Statens vegvesen med bruk av NY Håndbok R110.
Se program og påmelding

Del på…