NB! Viktig! – Høring «NY V770»

Høring ny retningslinje som skal erstatte V770 Modellgrunnlag og R700 Tegningsgrunnlag

https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/hoeringer/21-11324-31-hoering-ny-retningslinje-som-skal-erstatte-v770-modellgrunnlag-og-r700-tegningsgrunnlag/

BA-Nettverket inviterer medlemmer og samarbeidspartnere til samarbeide om felles uttalelse fra BA-Nettverket. Høringsfristen er 1. april, så dette må gå fort.

Ca. plan:

Uke 4 eller 5
Kickoff/Info-møte med Thor Sigurd Thorsen, statens vegvesen – Alle
Thor Sigurd deltar på møter hvis behov og hvis han kan.
Inger deltar i utgangspunktet på alle møter og fasiliterer arbeidsprosessen.

Uke 5 – 7: Arbeidsmøter i grupper
Entreprenører, Noen som vil være gruppeleder?
Rådgivere, Noen som vil være gruppeleder?
Leverandører, Noen som vil være gruppeleder?
Byggherrer, Noen som vil være gruppeleder?

Uke 8 – Presentasjon av innspill fra gruppene i felles møte

Uke 8-10 Sammenstilling av høringskommentarer

Uke 10-12 Kommentarer/Finpuss av sammenstilling

Uke 12 – Høringsuttalelse fra BA-Nettverket ferdig

Ikke glem NVDB-treffet i morgen, 20.1. kl 12 – 14.00 (14.30)
Gled dere! 🙂 Jeg har sett import av GML-filer i dag, og en vesentlig raskere Datafangst-løsning… (NB! GML er IKKE «mitt påfunn», men en strategi i Norge Digitalt-samarbeidet om «Den nasjonale geodatastrategien».)
Husk at det ser ut som utvalgte data bør leveres eller klargjøres for Datafangst/NVDB allerede i prosjekteringsfasen. Dvs. aktuelt for rådgivere vel så mye som for entreprenører.

Del på…