Nettverkstreff 19. oktober Oslo/Fornebu – Prisstigning utsatt til 24. september

Nå er programmet klart, og vi utsetter fristen for påmelding til laveste pris til 24. september.

her blir det presentasjoner både fra Nye veier, Statens vegvesen, Samarbeidsprosjektet «Standardiserte dataleveranser», Infrakit, Norconsult, Gundersen & Løken AS (maskinstyring) og Powel. I tillegg er det satt av tid til dialog og diskusjoner under veis.

Vi ser at det «bobler» ang. bruk og anvendelse av BIM, og BA-Nettverket går i detalj på dataleveransene fra en aktør til en annen.

Vi har også svært positiv og interessant dialog med buildingSMART Norge angående samspill IFC/GML(SOSI). Er det mulig å få 1 + 1 til å bli mer enn 2, helst mye mer…

Link til program og påmelding.

Se deltakerliste

 

Del på…

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin