Nettverkstreff 24.mai, Vulkan, Oslo

Dato: 24. mai 2018 – NB! Foreløpig, Ikke alle har bekreftet!
Tid: Ca. 10.00 – 17.30 (eller lenger for de som vil!)

Sted: Scandic Vulkan, Oslo
Like ved
Mathallen Oslo, som absolutt er verdt et besøk…!
Adresse: Maridalsveien 13A, 0178Oslo

Pris: 1750,- kr + mva. for medlemmer i BA-Nettverket, kommuner og samarbeidspartnere, dvs.
Statens vegvesen, Nye Veier, Bane NOR og Kartverket.
2800,- kr tillegg for andre ikke-medlemmer i BA-Nettverket.
900,- kr tillegg for påmelding etter 10. mai.

GRATIS for foredragsholdere med navn i programmet!

Link til påmeldingsskjema

Link til deltakerliste (automatisk oppdatert)

 

PROGRAM:

10.00 – 10.15 Velkommen!
Inger Hokstad, BA-Nettverket

10.15 – 10.45 Status SOSI GML. GML og SOSI prikk – Likestilte formater?
Ny produksjonsløype for FKB, med lagring i SFKB (Sentral FKB) og distribusjon via GeoNorge.
Se PPT – SOSI_og_SFKB_BA-nettverket_2018-05-24.compressed
Andreas Røstad, Kartverket

10.45 – 11.15 NB! Høring – Myndighetskrav dokumentasjon av VA og EL i NYE prosjekter
«Tilhørende» XSD-skjema og GML eksempelfiler for det nye SOSI-formatet GML.
Her står blant annet at SOSI er ikke aktuelt format, men at GML er…
NB! Høringsfrist 1. juli 2018!
Se PPT – 20180524_Høring_standard_stedfesting_av_LAGS
Geir Myhr Øien, Kartverket

11.15 – 11.30 Diskusjon, spørsmål og svar

11.30 – 12.00 Enkel lunsj

12.00-12.45 FULL fart mot åpen standard for Vegdirektoratets Hb V770 og Digital planlegging i Bane NOR. Om Informasjon om KMD-støttet prosjekt «Standardisering av dataleveranser i samferdsel- og infrastrukturprosjekter». Forventninger, engasjement og kommende krav fra BA-Nettverket, Kartverket og byggherrene Statens vegvesen, Nye veier og Bane NOR.

Sten Inge Tunli, Bane NOR, med den folkelige metoden på papir for å lage UML-modell/tankekart over hvilke objekttyper og egenskaper vi trenger i et utvxkslingsformat før bruk av profesjonelt UML-verktøy.

Inger Hokstad, BA-Nettverket Se PPT – BA-Nettverket
Magnus Karge, Kartverket Se PPT – Nettverkstreff_MKarge
Erling Onstein, Arkitektum Se PPT – Pres_Arkitektum_Nettverkstreff
Sten Inge Tunli, Bane NOR Se PPT – FoU BA-nettverk Standardiserte dataleveranser
Knut Jetlund, Statens vegvesen Se PPT – Standardisering av informasjonsflyt SVV
Odd Nome, Nye Veier

NB! Se hva Våre Veger/Veier24 skriver – Sentrale byggherrer samarbeider for å fa data…

12.45-13.00 Diskusjon, spørsmål og svar13.15 – 13.30 Diskusjon, spørsmål og svar

13.00 – 13.30 Kaffe-pause med HURRA-kake!

Full fart mot åpen standard i Samferdsel og infrastrukturprosjekter…..
Erling Onstein, som virkelig forstår både GML og IFC, og gjør det umulige mulig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.30 – 14.00 Piloter 3D Plan SOSI-GML – Samferdselsprosjekter E6 og Bybanen i Bergen
Se PPT – 3D_Plan_BA_Nettverket_20180524
Åslaug Iversen, Sweco

14.00-14.15 Diskusjon, spørsmål og svar

14.15- 15.00 Focus CAT – Proof of Concept – Status angående GML og IFC for fagområdene Plan, Veg, VA, EL/Belysning og Landskapsarkitektur.
Se PPT – FocusGML_BA-nettverket24mai
Henrik Lundeby Grimstad og Andreas Engebretsen, Focus Software
NB! Test-filer fra Focus Software tilgjengelig på Dropbox:
NB! Ønsker tilbakemeldinger!
Ta kontakt raskt hvis noe ser urimelig ut!
15.00 – 15.15 Diskusjon, spørsmål og svar
15.15 – 15.45 Novapoint, Åpne standarder GML og IFC – LandInfra/InfraGML Senterlinje/Alignment
Se PPT – BA-nettverket – Eksport-GML-IFC-Format
Jan Erik Hoel
, Trimble solutions Sandvika
16.00-17.30 «Glitter-strøing», Mat og prat/Sommer-avslutning
Vi satser på GOD buffet-mat og SOL og SOMMER!
Inger Hokstad, BA-Nettverket
GOD SOMMER til alle som deltok og alle som ikke deltok denne gangen!
Vi satser på en spennende «Champagne-fortsettelse» i november….
Hvem vil presentere noe?
Gi lyd! – Førstemann til mølla…

male-enhancement-pills   penis-enlargement-medicine   best-penis-enlargement-pills   male-enhancement-pills-that-work   penis-pills   best-erection-pills   penis-enlarger   penis-enlargment   best-sex-drugs   evermax-pill   penis-enlargements   hard-on-pills-that-work   enhanced-male-pills   male enhancement   penis extender   best male enhancement pills   penis enlargement medicine   best male enhancement   penis stretcher   penis enlargement pills   extenze reviews   penis extenders   sex pills   how to produce more sperm   extenze review   extenze male enhancement   male enhancement pills that work   bathmate results   male enlargement pills   male extra   extenze pills   how to increase semen volume   increase sperm volume   penis pills   volume pills   male enhancement pills that work fast   increase semen volume   bathmate before and after   best penis enlargement pills   male enhancement pill   penis enhancement   penis pump before and after   how to increase sperm volume   best budget penis pumps   enhanced male   best erection pills   bathmate review   best penis pumps   penis traction   how to produce more cum   male enhancement products   3 ways to increase seminal fluid   male enhancement pills over the counter   penis pump results   increase ejaculate   best sex pills   male enhancement reviews   how to produce more semen   dick pills   sex pills for men   penis enlargement pill   how to increase ejaculate volume   how to increase ejaculate   extenze side effects   huge ejaculation   penis enlargement pump   water penis pump   male enhancement supplements   do penis enlargement pills work   increase semen   bath mate   penis pump reviews   penis growth pills   best male enhancement pill   bathmate routine   size genetics   male supplements   male enlargement   male extra reviews   the best male enhancement pills over the counter   how fast does extenze work   how to ejaculate more   extenze results   penile extender   bathmate x30   max performer   best penis extender   bathmate reviews   semen volume   extenze extended release   penis pumps   dick enlargement   how long does it take for extenze to work   dick pumps   penile traction   big loads   best male enhancement pills that work   increase sperm volume pills   extenze pill   best male enlargement pills   male sex pills   penis strecher   home made penis pump   dick extender   cum pills   natural ways to increase seminal fluid   best penis enlargement   penis pump before after   penile traction device   best over the counter male enhancement   over the counter male enhancement pills   male extra review   vigrx plus review   does bathmate work   extenze directions   best penis   penis enlargement pills that work   volume pill   sex pill   male enhancer   increase cum   extenze ingredients   semen volumizer   increase semen production   do male enhancement pills work   enhancement pills   vigrx pills   penis enlargment pills   stamina pills   are penis pumps safe   cock pumps   darren jackson   best natural male enhancement   penis stretchers   best penis enlargement medicine   male enhancement drugs   how to increase sperm thickness   where to buy vigrx plus   best sex pills over the counter   sexual enhancement pills   increase ejaculation   increase cum volume   sexual enhancement   penis enhancers   hard on pills that work   enhancement male pill   extenze ingridients   extenze befor and after   malextra pills   extenz results   penis enlargements pumps   extenze ingredience   male enhancement pills   penis enlargement medicines   volumepills review   penis extender result   extenze ingredient   penis pump review   how to increase ejaculation volume   cock extenders   penis enlargement devices   vigrex tablets   how to increase semen amount   male performance pills   bathmate hydro   how to increase cum load   penis extenders reviews   best male enhancers   how to increase semen production   how to produce more seminal fluid   bathmate x40   male drive max   increase cum load   bathmate before after   volume increaser   produce more sperm   best male enhancement pills over the counter   max load pills   volume pills review   natural male enhancement herbs   delay pills for men last longer   cock stretcher   enhanced male pil   male enhancement pills free trials   penispumps   penis enlargement device   male sexual enhancement   extend pills   sex enhancement pills   all natural male enhancement   long sex pill   best male supplement   extenze maximum strength   do penis pills work   produce more semen   how to produce more seminal fluid naturally   increasing semen volume   penis extenders review   how to increase semen   best male enhancement pills 2019   male enhancement pills reviews   increase ejaculate volume   bathmate hydro pump   increase seminal fluid   natural male enhancement pills   hydro penis pump   vigrx reviews   do penis extenders work   over the counter male enhancement   male enhancements   top male enhancement pills   penis traction device   bathmate pump