Nettverkstreff 24. september – BIM Samferdsel og infrastruktur, del 2 av 3

Bli med på et veldig innholdsrikt nettverkstreff 24. september. 1
Dette Nettverkstreffet blir nr 2 i en serie på 3 i 2015, med tema: BIM Samferdsel og infrastruktur.

Jeg er stolt av å samle så mange dyktige framoverlente personer i programmet, som faktisk vil dele sin kunnskap, erfaringer og tanker. Jeg får selv større og større respekt for det vi faktisk driver med, og er stolt av at BA-Nettverket er blitt en så viktig arena for å omsette drømmer om nye arbeidsmetoder til faktisk virkelighet. Mange har jobbet nitidig med «kjedelige detaljer» i lang tid, men nå er tiden moden for å «bare kjøre på videre».

Både Statens vegvesen og Jernbaneverket er opptatt av å revidere sine håndbøker, og JBV har invitert bransjen til å delta i dette arbeidet… Den 24. september får vi høre mer om hva som skjer, samt muighet til å vise noen av erfaringene og andre brikker som må på plass.

Stikkord: Dataleveranser, bestillinger og dataflyt i samferdselsprosjekter (Veg og jernbane). Erfaringer og nytenking i Fellesprosjektet E6/Dovrebanen, samt revisjoner av Statens vegvesens Hb V770 og Jernbaneverkets «Digital planlegging i JBV», samt sammenheng med BIM, åpne standarder og produktspesifikasjoner for dataleveranser.

Vi trenger hver og en med i dette samspillet, liten og stor!

Velkommen!
Sted: Stratos konferansesenter, Folketeaterpassasjen Oslo (Gå-avstand fra Oslo S)
Tid: Ca. 09.00 – 15.30 (Kaffe og småprat fra kl 0830!)
Pris: 1250,- + mva. for medlemmer (Kan bli justert)
1100,- kr tillegg for ikke-medlemmer i BA-Nettverket. (Kan bli justert)
500,- kr tillegg for påmelding etter 12. september.

 

Se Program (Vil bli noe justert.)

Se Påmeldingsskjema

Se Påmeldinger

Del på…