Nettverkstreff bru-konstruksjoner 20. oktober – Ønsker innspill!

Hei!

NY fase i BA-Nettverket! Vi er over GML-kneika, og kan igjen ha fokus på hvordan vi jobber i konkrete prosjekter, se hva som fungerer bra og hva vi ønsker annerledes. Fortsatt er fokus på 3D/BIM og dataflyt mellom aktører og faser.

Ønsker innspill til Nettverkstreff med fokus på bru-konstruksjoner 20. oktober.
Sted: Bjørvika konferansesenter, Oslo.

Det er ønskelig med

  • presentasjoner av prosjekter
  • programvare som benyttes
  • hvordan benyttes 3D/BIM
  • samspill mellom fag og faser
  • bestilling/kontrakt
  • formater/utveksling av data/dataleveranser
  • dataleveranser til NVDB
  • utfordringer etc.

Førstemann til mølla…  Ønsker liten og stor, lite og stort prosjekt.
Alt «må» IKKE være glansbilder og store prosjekter! Ønsker begge deler.

Ønsker også innspill til andre tema for høsten 2016!

Send epost til ihokstad@ba-nettverket.no eller ring 90175571

 

Del på…