Nettverkstreff Hamar 19. mai – BIM Samferdsel og infrastruktur 1 av 3 – Revisjon av Håndbøker

Både Statens vegvesen og Jernbaneverket har planer om NY versjon av sine Håndbøker, og BA-Nettverket ønsker å delta i denne prosessen. Både for å spre informasjon, men også for å gi innspill som er «summen av mange aktørers tanker og erfaringer». Dette blir nr 1 i en serie på 3 Nettverkstreff med samme tema. Ikke gå glipp av nr. 1. (Frist laveste deltaker-pris er 6. mai)

Detaljer i programmet blir bedre og bedre fram mot 19. mai. Dyktige personer forbereder seg, og viktige milepæler nås mhp. GML før 19. mai.

NB! Viktig med minst 2 tanker i hodet samtidig, både hva som er praktisk gjennomførbart i dag, og hva som bør være målsetting for fremtiden – OG dialog og kunnskapsdeling «på tvers».

Akkurat nå ser det ut til at Jernbaneverket blir først til å revidere sin Håndbok, og at denne vil ha betydning også for Hb 770 fra Statens vegvesen.

  • Hvordan kan ordlyden i håndbøkene være for å få til optimal dataflyt og mest mulig effektv jobbling gjennom alle faser – kart/prosjekteringsgrunnlag – planlegging/prosjektering – bygging – dokumentasjon – kart/prosjekteringsgrunnlag…
  • Hvilke formater bør brukes for hva?
  • Hvilke objekttypebetegnelser bør benyttes?
  • Hva er bra og hva bør forbedres i forhold til dagens versjoner?
  • Og hvorfor i all verden «maser vi» om SOSI/GML, IFC og APIer hist og her?

Jeg håper flest mulig velger å delta aktivt i denne prosessen, slik at resultatet blir best mulig for alle, og for fellesskapet. Disse nettverkstreffene blir både for eksperter og for de som bare er interessert i å lytte. Ingen forkunnskaper kreves, og det er «lov» å stille «dumme spørsmål».

Og… Kanskje bør enda flere aktører gå sammen om et mer langsiktig mål, siden flere også lager sine håndbøker eller sine BIM-krav for fag som inngår i både samferdsel og infrastruktur-prosjekter og andre prosjekter. Jeg «spår» at Oslo kommuner (og andre kommuner), Avinor og Forsvarsbygg samt myndighetskrav vil komme på løpende bånd – først for VA og El, og at det vil bli «plundrete» hvis dette ikke henger smamen med håndbpkene fra SVV og JBV.

BA-Nettverket sprer informasjon og kunnskap, og er en god arena for faglige diskusjoner!

Se Program og hvem som deltar!

Velkommen med! – Vi ønsker også «nye» deltakere med!

Gå ikke glipp av nr 1 av en serie på 3…

Mvh.

Inger Hokstad
Leder BA-Nettverket
www.ba-nettverket.no

90175571

Del på…