Nettverkstreff Oslo 28.04.2016 – Hovedtema: VA og GML

Dato: 28. april 2016
Tid: Ca. 13.30 – 18.30 (eller tidligere/kortere)

Sted: Oslo, Christiania Quartalet Møtesenter, Auditoriet.
CQ ligger i Kvadraturen med hovedinngang fra Grev Wedels Plass 5

Hovedtema: VA og GML
Pris: 1350,- kr + mva. for medlemmer, kommuner og samarbeidsparter
(Kartverket, SVV, Avinor, JBV, VAV Oslo kommune)
2100,- kr tillegg for andre ikke-medlemmer i BA-Nettverket.
700,- kr tillegg for påmelding etter 22. april.

Link til Påmelding
Se deltakerliste

Program:

13.00 – 13.30 Kaffe og Hurra-KAKE!

13.30 – 14.00 Velkommen med musikalsk/kulturelt innslag v/Tor Karseth

14.00 – 14.45 LIVE visning av Powels løsning for SOSI Ledning 4.5 GML dataflyt til/fra Gemini produkter.
SE PPT: Gemini_dataflyt_demo 28042016
SE PPT: VA Dataflyt presentasjon BA nettverk 28042016
Asle Kvam og Trond Vindenes, Powel

14.45 – 14.55 SOSI Ledning GML-dataflyt
(Utgikk fra programmet. Ta direkte kontakt.)
Inge Tørnes, Vianova Systems

14.55 – 15.15 Pause

15.15 – 15.45 Presentasjon av notat og anbefaling til Norsk Vann ang. SOSI Ledning 4.5 GML og «utvekslingsmodell» for VA-data i VA-utbyggingsprosjekter.
SE PPT: Dataflyt Vann-Avløp-ReneDupont
SE LINK til selve notatet Prosjektrapport_Dataflyt_VannAvløp 01032016 – Laget for Norsk Vann. Kontakt gjerne Norsk Vann for mer info. NB! Notatet er bestilt av Norsk Vann, men Norsk Vann kan ha andre oppfatninger og tanker enn det som er skrevet i Notatet.
René Astad Dupont, Godt Vann Drammensregionen/Glitrevanverket/Norsk Vann

15.45 – 16.00 Spørsmål og svar

16.00 – 16.30 LIVE visning av Focus CAT VA´s løsning for SOSI Ledning 4.5 GML. Import og eksport.
SE PPT: Sosi_ledning_focus
Ieva Halvorsen, Focus Software

16.30 – 17.15 Mat og prat!

17.15 – 17.30 Spørsmål og svar

17.30- 17.50 GML – Ikke bare for VA Ledningsdata, men også for FKB!
Kort presentasjon av høringsdokument og xsd-skjema for GML.
Status og GML-mulighet for FKB fra høsten 2016.
SE PPT: 20160426_GML_i_FKB
Geir Myhr Øien, Kartverket

17.50 – 18.00 Spørsmål/Svar

18.00 – 18.30 Speakers corner!
Tilleggsinformasjon/Korte uformelle setninger om framdrift/status etc.

  • Arealplan og GML. Kommunal og Moderniseringsdepartementet v/Hilde Johansen Bakken
  • Forsvarsbygg og bestilling på GML mm. Knud F. Mohn, Forsvarsbygg
  • Objektlista for V770 inn i SOSI Modellregister? Inger Hokstad, BA-Nettverket

 

Kort sammendrag av disse punktene: PPT finnes ikke.

  • SOSI Arealplan jobber mot GML, men har en del utfordringer. KMD mener andre enn departementet bør være pådriver for GML, men vil vurdere om de kan benytte en forskrift til PBL som det jobbes med nå, knyttet til Plan.
  • Forsvarsbygg har testet løypa med innmåling på for noen ledningsdata på Trimble måleutstyr , eks. fjernvarme på GML, og import i egen database. Dette ser lovende ut, og Forsvarsbygg har bestilt oppgradering av 2 målebøker for videre testing og faktisk bruk. FME-mapping mellom SOSI Leding 4.5 GML og Forsvarsbyggs egen ArcFM-database.
  • Det tenkes tanker om å UML-modellere, dvs. bruke SOSI arbeidsmetode, for «konseptuel datamodell» for objekttyper og egenskaper i Hb V770. Dette er relativt ferske tanker, og en mulighet for å samle objekttyper og egenskaper for kart og BIM, GIS og BIM i et slags fellessskap. Ingen tanker her er «ferdig tenkt».

 

18.30 Slutt