Nettverkstreff Oslo 24. september – BIM Landskapsarkitektur

Nettverkstreff Oslo: BIM  Landskapsarkitektur – SOSI/GML og hva med IFC?
Status SOSI Landskapsarkitektur, Høringsutkast og evt. høringsresultat
Krav/Produktspesifikajson for dataleveranser fra byggherrerer og muligheter i programvare?

Dato: 24. september

SE foreløpig program.

Førstemann til mølla…. – og noen er allerede tenkt inn i programmet.

Del på…