Nettverkstreff Oslo (Fornebu), 19. oktober 2017

Dato: 19. oktober 2017
Tid: Ca. 08.30 – 15.30

Sted: The Local, Fornebu, Oksenøyveien 10
Like «før» Telenor Arena.

Hovedtema: BIM/3D-modeller Samferdsel og infrastruktur – Erfaringer og føringer for leveranser fra rådgiver.
Hva er bra nok og hva er ikke bra nok i byggefasen?
Les mer (Link til omtale/Nyhetsbrev)

Pris: 1550,- kr + mva. for medlemmer, kommuner og samarbeidspartnere: Statens vegvesen, Nye Veier, Bane NOR og Kartverket.
2300,- kr tillegg for andre ikke-medlemmer i BA-Nettverket.
700,- kr tillegg for påmelding etter 24. september.

Link til påmeldingsskjema

LINK til SORTERT deltakerliste pr 16.10. kl 14.20

Link til deltakerliste (automatisk oppdatert)

Program: 

08.30 – 09.00 Kaffe

09.00 – 09.10 Velkommen!
Inger Hokstad, BA-Nettverket

09.10 – 09.45 Erfaringer fra prosjekter i Statens vegvesen.
Hva er typisk dataleveranse fra konsulent, hvordan brukes dataene, og er  data-bestillingen god nok?
Hva er bra og hva kan forbedres? Hva bør forbedres hvordan, av hvem?
Hva er «riktig fordeling» av ansvar mellom rådgiver og entreprenør, eller koster noe mer enn det smaker?
Se PPT – Dataleversanse SVV SJ
Steinar Johansen, Statens vegvesen, Region Øst

09.45 – 10.15 Diskusjon, Spørsmål og svar
Kommentarer fra Softwareleverandører, Rådgivningsfirma, Entreprenører osv.

Se PPT (Trimble) – Innspill til diskusjon Trimble DS
Alle

10.15 – 10.30 Kaffe

10.30 – 11.00 Nye Veiers krav til BIM.
Utvikling siden forrige nettverksmøte. Strategien videre.
Samarbeid i BA-Nettverket, Samferdselsrådet, og infragruppe i BuildingSMART
Se PPT
Per Qualben, Nye Veier

11.00 – 11.15 BA-Nettverket – «rapportering av siste nytt» – eller annen ordlyd kommer.
Se PPT
Inger Hokstad, BA-Nettverket

11.15-11.30 Kommentarer, spørsmål og svar

11.30 – 12.20 Lunsj (Mat og prat)

12.30 – 13.00 «Åpen dialog gir åpen BIM!» Tilrettelegging av modeller for entreprenør på E18 Tvedestrand – Arendal for AF Gruppen. Gode og informative BIM/modeller fra prosjektering til byggegrop.
Se PPT
Andreas Bratlie, Norconsult

13.00 – 13.30 Maskinstyring – Hvordan foregår det? Praktiske prosjekteksempler.
Hva er optimale data TIL og FRA anleggsmaskinene. Status og tanker om forbedringer.
Se PPT
Jan Floberg og Erik Sørngård, Gundersen & Løken AS.

Foto: Maskinstyring fra Gundersen & Løken AS i 2016.
Ca 2 cm presisjon i koordinat systemet i grunnriss og i høyde.

13.30 – 13.45 Diskusjon, Spørsmål og svar

13.45 – 14.00 Kaffepåfyll (Kort pause)

14.00 – 14.25 Infrakit – En åpen plattform for samhandling ute på samferdsel- og infrastrukturanlegg.

Se PPT
Anders Tiltnes, Infrakit.

Les mer på: Infrakit.com.

14.30 – 14.55 Tanker om dataflyt og dokumentasjon i samferdselsprosjekter
Modellens liv gjennom prosjektets faser og prosesser.
Se PPT – Tanker om dataflyt Powel MT
Magnus Tandberg, Powel

15.00 – 15.30 Informasjon om KMD-støttet prosjekt 2017.
Prosjekt-tittel: Standardiserte dataleveranser i Samferdsel og infrastruktur-prosjekter.
Samarbeidspartnere: Statens vegvesen, Bane NOR, Nye veier, Kartverket, BA-Nettverket og Arkitektum.
Se PPT
Inger Hokstad, BA-Nettverket

 15.30 Slutt