Norsk Vanns produktspesifikasjoner

Norsk Vanns produktspesifikasjoner er publisert på Geonorge.
Kontakt: Johannes Ryland Flesjø

XSD-skjema til produktspesifikasjonen er nå å finne her:
http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Norskvann-Asbuilt/2.2/Asbuilt.xsd

http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Norskvann-Eksisterende/2.2/Eksisterende.xsd

http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Norskvann-Innmaltgeometri/2.2/Innmaltgeometri.xsd

http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Norskvann-Prosjektering/2.2/Prosjektering.xsd

http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Norskvann-SkalMales/2.2/Skalmales.xsd

Produktspesifikasjonene med XSD-skjema for GML ligger her:
https://register.geonorge.no/produktspesifikasjoner?filterOrganization=norsk-vann-ba

Link til EAP-filene inn i SOSI modellregister: https://objektkatalog.geonorge.no/Home/Search?navPaths=SOSI%20Produktspesifikasjoner.

Invitasjon til Skype/Teams-møte 27.11.2019 kl 9-11
Presentasjon av Norsk Vanns produktspesifikasjoner med GML-format
Asle Kvam, Powel Water

Vi forsøker å gjøre opptak av møtet…

Send epost til ihokstad@ihokstad.no hvis du ønsker å delta.
NB! KUN for medlemmer i BA-Nettverket.

Del på…

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin