NVDB/FKB-treff 29. oktober 2021

BA-Nettverket er i ferd med å lage program for en serie på 3 NVDB/FKB-treff i løpet av høsten. Program for det første er klart, og de to neste er nesten klare…

Vi tenker oss i hovedsak å fokusere på 3 ulike praktiske caser, dvs. noen sentrale objektytper hver gang, men også litt annet. I tillegg vurderer vi å arrangere et par fordypningsemner i egne nettverkstreff med smalt tema. Send gjerne innspill. 🙂

Vi er også i ferd med å planlegge en serie på 3 nettverkstreff med fokus på Tunnel, det første i 2021 og de 2 neste vinter/vår 2022. Vi har fått en del innspill, men ønsker flere. 🙂

Illustrasjon: RoadAI, Geomatikk IKT

Case 1: Skiltplater: Vikeplikt, Fartsgrense 110, Skiltportal
Hvilken informasjon skal leveres hvordan til hhv. NVDB og FKB?

13.00 – 13.05 Velkommen/Intro,
Inger Hokstad, BA-Nettverket

13.05 – 13.25 Hvordan leveres data for skiltplater og skiltportaler til NVDB og FKB i Nye Veier-prosjektet E6 Arnkvern-Moelv?
Samme informasjon eller forskjellig? (Ordlyd ikke 100% avklart)
Andre Elvebakken Løvås, Veidekke Entreprenør

13.25 – 13.35 Spørsmål/Svar

13.35 -13.50 Registrering av skilt for innlegging i NVDB med Leica målebok.
Andreas Torsvik, Leica Geosystems

13.50 – 14.00 Spørsmål/Svar

14.00 – 14.20 Statens vegvesens teknologisatsing, inkl. satsing på GML.
Ingar Skogli, Statens vegvesen

14.20 – 14.30 Spørsmål/Svar

14.30 – 14.50 Automatisk detektering av skilter ved hjelp av kunstig intelligens i RoadAI og overføring til NVDB med BraVeg.
Eirik Trondsen, Geomatikk IKT

14.50 – 15.00 Spørsmål/Svar

15.00 – 15.20 Kartverkets ansvar i forhold til FKB og NVDB. Nye bruksområder, eks. autonome biler.
Tore Abelvik, Kartverket

15.20 – 15.30 Spørsmål/Svar

Del på…