Nyhetsbrev 09.desember.2020 – Nye opptak på BA-Nettverkets YouTube-kanal.

Se opptak fra SOSI-møtet 27.11.2020  
Vi anslår at formell høringsprosess kan starte i februar 2021, men lurt å starte testing nå.  
Blir nok en del endring av mindset for noen når det er mulig for byggherre å bestille vegkropp på åpen standard, som matcher begrepene i Statens vegvesens håndbøker.   

Se opptak fra Digitalt Nettverkstreff 3.12.2020 Elveg 2.0 GML 
Flere og flere datasett på geonorge.no kan lastes ned som GML. Dette signaliserer SOSI-strategien om å fase ut SOSI prikkformatet og fase inn GML og webtjenester.
Elveg 2.0 er et eksempel pluss at andre datasett nå blir erstattet av Elveg 2.0. 

Vi planlegger nå 2021. Ta kontakt hvis du vil vise noe. Trenger ikke være GML, men «hva som helst» innenfor samspill og dataflyt i samferdselsprosjekter, gjerne presentasjon av prosjekt eller programvare. 😊 Presentasjon/Markedsføring i BA-Nettverket forutsetter medlemskap eller samarbeid, selvfølgelig. 😊 

— 

Er du forresten klar over at med SOSI-GML har vi lagt til rette for å angi koder som R761/R762, NS3420, CoClass, EPD, RFID, GTIN, QR på objekter?  
 
Er du også klar over at dagens SOSI ikke har «linjeobjekter» eller «punktobjekter», men objekter som kan ha flere geometrityper samtidig? Både punkt, linje, flate og volum? 

— 

Ikke betalende medlem i BA-Nettverket enda?  
Jobber vi med interessante tema? 
Ta gjerne kontakt for medlemskap! 😊 

Se hvem som er med på www.ba-nettverket.no 😊 
 

Del på…