Nyhetsbrev 1. juli 2019. Spennende høst – SOSI Veg (GML), SOSI Bane mm.

Innvilget søknad fra KMD om videreføring av prosjektet Standardiserte dataleveranser. Betyr at Statens vegvesen, Nye Veier og Bane NOR fortsetter samarbeidet med BA-Nettverket om standardiserte dataleveranser for Veg og Jernbane på åpen standard.

Dette arbeidet vil henge sammen med bl.a. Statens vegvesens virksomhetsutviklingstiltak VU 053, Bane NORs Banedata og Standardiseringsarbeidet i SOSI Produktspesifkasjoner for prosjektering, som bygget, til FKB og til NVDB – som trolig vil ha lynrask framdrift. Da med GML-format og SOSI omforente betegnelser.

Ikke glem Nettverkstreffet 5. september for viktig informasjon.
Velkommen!

Følg oss gjerne!

Facebook

Linkedin (BA-Nettverket)

Linkedin (Inger Hokstad AS)

GOD SOMMER!

Del på…