Nyhetsbrev 10.1.2020

HURRA! –
Standardiseringssekretariatet i Kartverket har sendt ut følgende på høring i dag:

Høringsversjonen av SOSI-standard Plan 5.0 er nå publisert.
Høringsfristen er satt til 9. februar 2020. Merk dere at høringskommentarene skal legges inn i kommentarskjemaet og sendes til standardiseringssekretariatet@kartverket.no.
Se også informasjon om pågående høringer på kartverket.no.
Det oppfordres til å videresende informasjonen til andre som kan være interessert i standarden.

Nærmer oss HØRING for SOSI standardiserte produktspesifikasjoner for Vegkropp:

Prosjektet «Informasjonsmodellering i infrastrukturprosjekter 2019-2020» ønsker å få tilsendt (enkle) testdatasett som er i henhold til XSD-skjema for SOSI produktspesifikasjon for Vegkropp, eventuelt kommentarer. Dette prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom BA-Nettverket, Arkitektum, Kartverket, Statens vegvesen, Nye Veier og Bane NOR, og SOSI Produktspesifikasjoner for Vegkropp er en del av dette prosjektet. Send til ihokstad@ihokstad.no med kopi til erling@arkitektum.no, eller kommenter gjerne XSD-skjemaene vi har publisert. 
Se Linker til UTKAST SOSI Produktspesifikasjon for Vegkropp

Ny versjon av av XSD-skjema mm. 26.11.2019. 
Etterspør gjerne mulighet i din programvare hos din programvareleverandør.

Du finner linkene her

Del på…