Nyhetsbrev 14. mai 2020 SOSI Vegkropp

Endelig! – Vi nærmer oss et utkast til SOSI Fagmodell Veg/SOSI Vegkropp. ?

Vi planlegger Teams-møter og oppfordrer til å delta med presentasjoner som støtter dette arbeidet. 
Kan gjerne være småting. Hvert skritt teller. ?

Vi har hatt et par utgaver av XSD-skjemaer for GML (SOSI-GML), og vil ha nytt skjema klart i løpet av 1-2 uker.

Send epost til ihokstad@ihokstad.no eller ring 90175571 hvis du vil presentere noe.

Kan for eksempel gjelde: 

  • Presentasjon av SOSI Fagmodell Veg, SOSI Vegkropp og Vu053 (Dette gjør vi uansett. ?)
  • Eksport og eller import av vegkropp inkl. senterlinje – eller kun senterlinje eller annet utplukk av vegkropp.
  • Eksport/Import av SOSI-GML i henhold til XSD-skjema. Fra egen programvare eller via FME?
  • Anvendelse av GML for bestemt bruk, eksempel innmåling, stikking, maskinstyring.
  • Bruk av XSD-skjema for SOSI-GML også for eksport av IFC,  dvs samme informasjon på 2 ulike formater.
  • AR/VR

Del på…

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin