Nyhetsbrev 16. september 2020

Se invitasjon/oppfordring fra byggherrer til å teste SOSI Vegkropp

Her kan du se ANDRE og TREDJE episode av forklaring av UML-modellen for SOSI Vegkropp.
Episode 1 er sendt ut tidligere.

Se episode 1: Designdelen i SOSI Vegkropp inkl. Alignment
Se episode 2: Ferdig beregna veg
Se episode 3: DimensjonerendeVerdier, Prosjektreferanse, Komponentreferanse og PropertySet

Ta svært gjerne kontakt for mer informasjon. 😊

Del på…

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin