Nyhetsbrev 2. september

Vi ønsker alle medlemmer i BA-Nettverket en God høst!

Vi minner om at vi har etablert en Github for samarbeidsprosjektet mellom BA-Nettverket, Statens vegvesen, Nye Veier og Bane NOR.
Se link: https://github.com/vegvesen/SOSI-Vegkropp/wiki
Mer informasjon og innhold kommer i løpet av høsten. 😊

Prosjektet støttes også av KMD, Kommunal og moderniseringsdepartementet.
Prosjektets tittel er «Informasjonsmodellering i infrastrukturprosjekter«, og har blant annet som målsetting å støtte opp under Statens vegvesens Vu053 og SOSI Vegkropp.

Vi ønsker nå engasjement fra softwareutviklere til Proof of concept(s), og til å bekrefte eller avkrefte at vi er på rett spor.
Vi ønsker først å fokusere KUN på senterlinje veg/bane, men vi tenker å øke forventningene etter hvert – og kanskje allerede i første runde.  
Det er lurt nå å forberede seg på konstruksjon av senterlinje bestående av minst 2 rettlinjer, 2 klotoider og 1 sirkelbue OG linjepålegg, helst innafor området Jevnaker som ligger på Github, 
MED eksport til GML i henhold til XSD-skjema angitt på Github og IFC Alignment.

Ellers er høsten en fin tid for å filme ute. Vi kommer svært gjerne på besøk til medlemmer i eller samarbeidspartnere i BA-Nettverket for å lage hyggelige og informative kortfilmer med relevant innhold. 
Vi vet det er mange flinke, men for lite synlige og for lite verdsatte enkeltpersoner rundt om kring som fortjener litt positiv oppmerksomhet. Vi jobber med 2 kortfilmer akkurat nå, men ønsker fler. 
Tenker blanding av skjermopptak/skjermdump, film/foto med kamera, gjerne blanding av noe dere har gjort selv og redigert av oss. 
Hovedsak: Ha det litt morsomt, spre positivitet og stolthet samt kaste litt glans på enkeltpersoner, men med fokus på samspill og dataflyt i samferdselsprosjekter. 

Del på…

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin