Nyhetsbrev 21.4.2021 – Høring SOSI Vegkropp – fase prosjektering

Milepel nådd. SOSI Vegkropp er ute på høring.

Følgende epost ble sendt fra kartverket i går:

Hei

Denne e-posten går til Standardiseringskomiteen for geomatikk, til alle SOSI arbeids-/referansegrupper og til Kartverkets standardiseringsforum.

Standardiseringssekretariatet kunngjør med dette høring for SOSI standardisert produktspesifikasjon for Vegkropp – fase prosjektering.

Dette er den første av fire standardiserte produktspesifikasjoner for SOSI Vegkropp.
Produktspesifikasjonen er beskrevet i høringsdokumentet.
Dokumentasjon av UML-modellen er også tilgjengelig.
Prosjektet er nærmere beskrevet på våre nettsider.

Innspill til høringa bes gitt på dette kommentarskjemaet (docx)
Utfylt skjema sendes til standardiseringssekretariatet@kartverket.no innen 20 mai.

Jostein Amlien
Senioringeniør
IT – Standardiseringssekretariatet
Tlf. : 97 70 10 31 Epost: jostein.amlien@kartverket.no
Tlf. Kartverket: 32 11 80 00 www.kartverket.no
 
  

NB! Kartverkets nettsider for dette prosjektet er oppdatert med informasjon om høringen i dag 21. april.

— 

Tilleggsinformasjon fra BA-Nettverket:

Det er primært høringsdokumentet det ventes tilbakemeldinger på i kommentarskjemaet som sendes Kartverket innen 20. mai. Gjerne tidligere. 😊 Denne  høringen gjelder kun  fase prosjektering. De andre aktuelle fasene for vegkropp er som bygget, til FKB og til NVDB. De venter vi med til etter denne høringen og til arbeidet med ny FKB  nærmer seg mål. Hva vi gjør mot NVDB vet vi ikke nå.

SOSI vegkropp er presentert og diskutert såpass mye tidligere at vi IKKE tenker å arrangere noe høringsseminar eller informasjonsmøte/Nettverkstreff med dette som tema nå. Ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon.

Se for eksempel BA-Nettverkets YouTube-kanal, forklaring av UML-modellen for SOSI Vegkropp i «Episode 1», «Episode 2» og «Episode 3».
https://www.youtube.com/channel/UCCZYphCRE5vL3iyxA3XECJg/videos

Se også gjerne opptak fra Thor Sigurd Thorsens presentasjon fra november 2020.
https://www.youtube.com/watch?v=L8qsoiHEUho&t=12s

Kommende nettverkstreff:

4. juni – NVDB del 3

Mer informasjon på www.ba-nettverket.no

Mvh.

Inger Hokstad
Inger Hokstad AS
Leder BA-Nettverket
www.ba-nettverket.no
90175571

Del på…

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin