Nyhetsbrev 21.6.2019 – SOSI Vegmodell?

Prosjektet Standardiserte dataleveranser i samferdsel- og infrastrukturprosjekter har vært et samarbeide mellom BA-Nettverket, Kartverket, Statens vegvesen, Nye Veier og bane NOR. KMD har delfinansiert prosjektet, og Arkitektum har hatt en spesiell rolle.

Prosjektet har nådd en milepæl, og vi er i gang med å fylle ut et Søknadsskjema til Kartverket/Standardiseringskomiteen for geomatikk om å lage 4 stk. SOSI produktspesifikasjoner for Vegmodell som tenkes inn som krav i konkurransegrunnlag.

  • Prosjektering
  • Som bygget
  • Leveranse til FKB
  • Leveranse til NVDB

Vi antar at dette arbeidet vil starte opp tidlig høst 2019, og at arbeidet raskt vil resultere i 4 ferdige SOSI produktspesifikasjoner for vegkropp, da med GML som format. GML er det nye SOSI-formatet, som er rikt nok til å håndtere flere samtidige geometrityper inkl. solid-geometri og relasjoner mellom objekter.

Videre ser vi for oss at i løpet av høsten gjøres tilsvarende for Jernbane. Her har vi også et nokså klart forslag.

Dette for å forklare at «taushet» eller lite mas fra BA-Nettverket. Vi har jobbet i det stille, men nå er mye gjort.

Mer informasjon på Nettverkstreff i Oslo 5. september kl. 09 – 15. Hovedtema: Statens vegvesens prosjekt VU-053, som i praksis er en videreføring av arbeidet som er gjort i Hb V770 og i BA-Nettverkets prosjekt Standardiserte dataleveranser i samferdsel- og infrastrukturprosjekter.

HUSK – Nytt kunnskapsdrypp/Nettverkstreff
5. september kl 09 – 15.

Lurt å henge med.

GOD SOMMER TIL ALLE! 🙂

Del på…

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin