Nyhetsbrev 23.3.2020

Hei!

Noen har snakket sammen litt på kryss og tvers ang. Bjørnafjorden, GML, SOSI Vegkropp og sånt, og konkludert med at det hadde vært kjempeinteressant å se om noen av dere kan/vil sende oss hhv IFC, DWG og GML-fil for kun slitelag (med flatebeskrivelse og senterlinje) av en enkel veg, uten tilleggsflater (tenkt benyttet på brukonstruksjon) som hhv IFC, DWG og IFC.

Vi har XSD-skjema fra november 2019, som riktig nok inneholder mye mer enn slitelag.

Link til XSD-Skjema mm.

Ta kontakt for mer informasjon. 

Del på…