Nyhetsbrev 26.10.2021

Har du husket å melde deg på NVDB-treff?

Hittil har prosjekterende vært spart for dataleveranser til NVDB, 
men nå svinges flasketuten.

NY Vegdataforskrift kommer snart, noe som markerer viktigheten av vegdata. Ikke bare for utrykningskjøretøyer eller bruk i Statens vegvesen, men for bruk av vanlige trafikanter, eksempelvis i navigasjonssystemer.

For å gjøre sanntidsdata mulig, må data til NVDB fra nye veganlegg og midlertidige veger legges inn i NVDB og dataene holdes ajour.

Meld deg på vår NVDB-serie i høst, og delta i en spennende omstilling.
www.ba-nettverket.no

Det første er allerede kommende fredag.

Del på…