Nyhetsbrev 29.4.2021 – Hva skjer?

Forvarsel:

28. mai kl 13 – 14.30 – Informasjonsmøte SOSI Standardisert produktspesifikasjon for SOSI vegkropp, fase prosjektering. Møteinnkalling kommer fra Kartverket. 
Se forrige Nyhetsbrev fra BA-Nettverket angående høringen. 
Minner om tilbakemeldingsfrist 20. mai.

Høringsfristen er 20. mai, så høringsperioden er avsluttet før 28. mai, og vi har hatt litt tid på å se på tilbakemeldingene. Hvis ingen kommentarer kommer inn i høringsperioden blir standarden vedtatt. Veg annet behov for forklaring/gjennomgang/diskusjon – Ta gjerne kontakt med Jostein Amlien, Kartverket eller Inger Hokstad, BA-Nettverket/Inger Hokstad AS.

Vi håper dere ikke lar dere skremme av høringsdokumentet som er på 147 sider. Ta gjerne kontakt for å komme i gang. 🙂

Tenk spesielt over om noen objekttypebetegnelser mangler, om attributter mangler, hva som skal være krav til en dataleveranse for fase prosjektering, og hva som bør være frivillig. 

Sjekk også om dimensjonerende parametere som vegklasse, dimensjonerende hastigheter osv. ivaretar alt, eller om noen mangler eller er feil. 

Husk at fase prosjektering gjelder prosjekter som ikke er bygget enda. Selv har jeg en mistanke om at kommuner og fylkeskommuner har noen andre vegklasser og dimensjoneringsregler enn de vi har tatt med hittil.

For enkelte er det aktuelt å teste i praksis. Da gjelder selvfølgelig ønske om tilbakemeldinger om mangler eller feil i UML-modellen/XSD-skjema. Vi håper dere som tester starter med en enkel vegkropp. Send gjerne GML-filer til oss for validering og råd.

Vi håper videre at tilbakemeldinger kommer i god tid før 20. mai og gjerne at dere etterspør møter for diskusjon eller tilleggsforklaringer. 

Vi tipser også om Statens vegvesens eget NVDB-seminar:
27. mai kl 12 – 14, Datafangst for entreprenører.
Mer informasjon

Også lagt ut på denne Facebook-gruppen:
https://www.facebook.com/groups/810405229092587


Til slutt minner vi om neste NVDB-treff i regi av BA-Nettverket       
4. juni kl 13 – 15.15 – NVDB del 3
Mer informasjon

Videresend gjerne informasjonen til en kollega. 😊

Mer informasjon på www.ba-nettverket.no

Del på…