Nyhetsbrev 4. august

Vi håper dere har hatt en fin sommer! 

Det ble en rar vår 2020, og tilsynelatende stille ang. aktiviteter i BA-Nettverket, men er klare for MYE informasjon i løpet av høsten. 😊

Vi kan med glede informere om at det har pågått et desto mer intenst arbeide med «SOSI Vegkropp» UML-modell med GML som format, da med en oppfatning av at «vegkroppen» er det vi er vant med som overflatebeskrivelse og overbygning/underbygningsbeskrivelse. Det er med stor spenning og glede vi kan informere om at vi har nådd en milepel, og at vi dermed velger å legge ut noen lenkene til tross for mangelfull forklaring og dokumentasjon. Lenkene gir et inntrykk av hvilket nivå vi har jobbet på. 

Dataflyt, eller god digital informasjonsflyt er ikke noe «hokus pokus», men avhenger av standardisering (omforenthet) og at begreper er klart definert og forståelig for «både mennesker og maskiner». I vår setting er UML-modell for vegkropp et slags tankekart med eksakt skrivemåte for begrepene som skal benyttes i et utvekslingsformat. Vi har derfor lagt stor vekt på å gjenbruke begreper fra vegnormalene og håndbøkene til Statens vegvesen. 

Vi kunne valgt å vente med å sende ut informasjon til UML-modellen er bedre dokumentert, men velger altså å informere nå, og heller invitere til å ta kontakt for forklaring.

Se informasjon og linker på Github her: 

https://github.com/vegvesen/SOSI-Vegkropp/wiki

Mye mer informasjon kommer i løpet av høsten. 😊

Med ønske om en fin sen-sommer og høst og videre godt samarbeide for å få informasjon til å flyte mellom ulike datasystemer. 😊

Del på…

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin