Nyhetsbrev 4. mai 2021

Lyst til å overvære PhD-disputas med tema GIS-BIM-ITS?
Dette blir fest! 🙂
Knut Jetlund, Statens vegvesen, disputerer onsdag 5. mai.
Flere kjente navn nevnes.
Jeg har meldt meg på og tror det blir en opplevelse.
Knut har selv lagt ut link til deltakelse, så har du lyst er du velkommen.
Se link

28. mai – Kartverket arrangerer informasjonsmøte SOSI Vegkropp
(Høringsfasen avsluttes 20. mai.)
Se link

27.mai – Statens vegvesen inviterer til webinar
Datafangst for entreprenører
Se link

4. juni – NVDB del 3
data til/fra Nasjonal vegdatabank, NVDB
Se link

Ønsker innspillDataflyt til FKB og NVDB
Ønsker å høre om dataleveranser fra nybygde veganlegg til FKB og NVDB.
Send e-post til ihokstad@ihokstad.no eller ring gjerne 90175571.
Ønsker kontakt med både programvareleverandører, rådgivere, entreprenører og oppmålingsfirma. Hører gjerne også hva byggherre opplever at de mottar.
Gi gjerne lyd for å si om du er fornøyd eller ikke fornøyd med slik det fungerer i dag.

Mer informasjon på www.ba-nettverket.no

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup og nasjonalt geodataråd inviterer til ny konkurranse om de beste og mest innovative eksemplene på bruk av geografisk informasjon og stedsdata. Frist for å melde seg på er 21. mai.
Se link med mer informasjon.

Del på…