Nyhetsbrev 8.oktober 2020 – Digitalt nettverkstreff VA, 27.oktober. Novapoint – BIM for VA.

Digitalt nettverkstreff 27.oktober kl. 12.00 – 13.00.
BIM for VA – Hvordan jobbe med 3D prosjektering/BIM i Novapoint VA og produktbiblioteket. Muligheter og arbeidsmetodikk. (NB! Justert tittel)

Verktøy/Programvare for VA BIM finnes, men må tas i bruk!
Det betyr at kommuner og andre byggherrer må bestille BIM (3D informasjonsmodeller) både fra prosjekterende og den som bygger, OG de må forvalte modellene videre selv.

Trimble Solution ved Martin Stensland og Inge Tørnes vil presentere sin BIM-løsning for VA, Quadri med Novapoint VA og Novapoint produktbibliotek. 

Dette nettverkstreffet vil gi en oversikt over ulike deler av Quadri/Novapoint og hvordan de henger sammen, og foreslå hva byggherre/kommune kan og bør kreve i dag, 2020.

LINK til Program og påmeldingsskjema

Del på…