Nyhetsbrev 9.oktober 2020 – Digitalt Nettverkstreff – VU-053 Modellbaserte vegprosjekter

Vu053 Tidlig-høring. Høringsfrist 15. desember.

Tidlig høring av Statens vegvesen nye håndbok for modellbasert gjennomføring av vegprosjekter. Det arbeides med å gjøre kravene tilgjengelige i maskinlesbart format, og R700 og V770 skal utgå. Dine innspill behøves!

Det blir Live presentasjon på Teams 17. november kl. 13.00 – 14.30. Høringsfristen er 15. desember. Presentasjon på Teams ved Thor Sigurd Thorsen, Vegdirektoratet.

Håndbøkene stiller i dag krav i ren tekstlig prosa-form. I VU-053 har man i tillegg forsøkt å beskrive ting ved hjelp av et konseptuelt modelleringsspråk, UML. Disse UML-modellene kan så konverteres til maskinlesbare skjemaer, som for eksempel XSD.

Virksomhetsutviklingstiltak-053: Modellbaserte vegprosjekter
Virksomhetsutviklingstiltak-053: Evaluering

Se program

Påmelding

Link til Teams-møte kommer senere.

Velkommen!

Del på…