Nyhetsbrev 9. september 2020

Hurra! Her kan du se FØRSTE episode av forklaring av UML-modellen for SOSI Vegkropp.

SE FILM (10 min 46 sek)

«SOSI Vegkropp» er en del av samarbeidsprosjektet «Informasjonsmodellering i infrastrukturprosjekter» som støttes av KMD (Kommunal og moderniseringsdepartementet).

Partene i samarbeidsprosjektet er Statens vegvesen, Nye Veier, Bane NOR, Kartverket og BA-Nettverket. Dette samarbeidsprosjektet skal være et bidrag inn i Statens vegvesens virksomhetsutviklingstiltak Vu 053, Modellbaserte vegprosjekter

Filmen ligger foreløpig på Arkitektums server, og mangler «intro og hale». Vi kommer til å lage flere episoder etter hvert. Filmen bør ses av softwareutviklere, dummies og de som er imellom. 

Opptaket er laget av Erling Onstein, Arkitektum, som også er eksperten på bl.a. UML-modellering i vårt standardiseringsprosjekt SOSI Vegkropp. 

Ta svært gjerne kontakt for mer informasjon. 😊

UML-modellen finnes i SOSI Modellregister og er tilgjengelig der. For innsyn av alt kan Enterprise Architect brukes, eller via Github. Se forrige Nyhetsbrev fra BA-Nettverket.

Del på…

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin