Nyhetsbrev april 2020

SOSI Fagmodell Veg/SOSI Vegmodell.

Til informasjon er vi i full fart med å UML-modellere med stort engasjement fra Statens vegvesen, Nye Veier og Bane NOR.
Vi har imidlertid vært igjennom en LANG fase hvor vi har satt oss inn i en rekke håndbøker og regelverk, flere SOSI fagområder og produktspesifikasjoner, datakatalogen til NVDB, Landinfra, grublet og diskutert.
Coronaen har ikke satt demper for dette, heller tvert i mot.

Vi grubler fremdeles, men er nå forhåpentlig raskt over i en fase hvor vi kan lande noen alternativer etter hensyn i MANGE retninger.

Husk at vi tenker dataflyt, flyt av informasjon, dvs. at data skal flyte med minst mulig tap gjennom mange faser og mellom ulik programvare.

Send melding/epost til ihokstad@ihokstad.no hvis du er interessert i en presentasjon… 

FILM

Vi ønsker også å lage korte informasjonsfilmer for noe dere som er medlemmer i eller samarbeidspart med BA-Nettverket er stolte av.

Ta kontakt med ihokstad@ihokstad.no hvis du har en ide eller et ønske.

Hjelp til masterstudent NTNU 

Bruk av digitale visualiseringsmodeller i samferdselsprosjekter

Eivind Skaaland trenger hjelp til sin avsluttende masteroppgave ved NTNU. Temaet er bruk av digitale visualiseringsmodeller i norske samferdselsprosjekter.

Undersøkelsen tar normalt rundt 5 minutt å gjennomføre og er tilgjengelig gjennom denne linken:
https://nettskjema.no/a/144256

Kontakt gjerne:

Eivind Skaaland
Vitenskapelig assistent
Institutt for bygg- og miljøteknikk
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Mail: eivind.skaaland@ntnu.no
Mob: +47 41447093

Del på…