Nyhetsbrev – Lage informasjonsfilm om SOSI

Vi ønsker å kaste glans over SOSI ved å lage en informasjonsfilm.

I den forbindelse ønsker vi tips om personer, gjerne deg! ? – og anvendelsesområder i din hverdag.

Flott hvis du vil skrive 1-3 setninger om hvem som kan bidra eller hva DU bruker SOSI til i din hverdag. ?

Send til ihokstad@ihokstad.no eller 
Ring 90175571

Skriv gjerne også noen ord hvis du er frustrert over å IKKE få inn SOSI-data (kartgrunnlag) i din programvare, 
for eksempel fordi kartgrunnlaget ikke finnes som IFC…. ?

Husk at du ikke trenger være «verdensmester» for å svare! ?

Del på…