Nyhetsbrev – Link til opptak 19.2.

Opptak av Digitalt Nettverkstreff 19.2. er nå publisert. Link er lagt inn i programmet.
Link til programmet.

Det er også lagt ut linker til noen presentasjoner fra programmet.
Tusen takk for alle gode presentasjoner! 😊

Vi valgte å ikke klippe vekk dialog under veis fordi vi tror det har en viss nytteverdi. Vi tenker også at det viser den gode stemningen som er i BA-Nettverket og friste flere til å engasjere seg. Opptaket er like langt som nettverkstreffet, dvs. 2,5 time. Vi har derfor satt inn ca start-tidspunkt i programmet for hver enkelt som presenterer.

Husk at overgang til mer omfattende og standardiserte/omforente betegnelser på objekttyper og egenskaper gjør seg ikke selv, men ved at hver enkelt engasjerer seg. Først ved å lytte og lære. Deretter å vise små eller store suksesshistorier eller motsatt – hva som er faktiske utfordringer.

La det i alle fall synke inn at SOSI i all hovedsak er standardisering av betegnelser på objekttyper og egenskaper som skal benyttes i et utvekslingsformat. Det vil si at en programvare ikke trenger å bruke eksakt samme betegnelser, men ved eksport skal betegnelsene benyttes i henhold til oppskrift. Lurt også å være klar over at det norske SOSI prikkformatet fases ut til fordel for det internasjonale GML-formatet, men fortsatt med omforente norske SOSI-begreper.

Se sammendrag av standarden her:
https://kartverket.no/globalassets/geodataarbeid/standardisering/standarder/standarder-geografisk-informasjon/sammendrag-stedfesting-av-ledninger-i-grunnen-1.0.pdf

Se også hva Norsk vann skriver om den NYE Ledingsregistreringsforskriften.
https://www.norskvann.no/index.php/13-jus/2477-iverksetting-av-plan-og-bygningsloven-%C2%A7-2-3-og-ledningsregistreringsforskriften

Ring gjerne for en prat. Det er helt ufarlig. 😊

Følg med på www.ba-nettverket.no.

Registrer deg gjerne som mottaker av Nyhetsbrev, eller enda bedre – bli medlem og aktiv bidragsyter til den store omstillingen vi sammen gjør nå. 2021 blir et VELDIG spennende år! Nå er mye av «nerde-arbeidet» gjort, og vi kan starte på «moroa».

Del på…

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin