Nyhetsbrev – (NVDB) Nasjonal VegDataBank.

Nå arrangerer vi Digitale Nettverkstreff i en rasende fart. 

Ca 45 påmeldte til nettverkstreffet 12.2. 😊

Her er temaet at det faktisk er kommet en ny Forskrift og tilhørende lov som krever at ledningseiere SKAL kunne utlevere og ta imot data i henhold til SOSI-GML standard (eller likeverdig). 😊

Den 19.2. følger vi opp med noen tanker og reaksjoner fra noen ledningseiere selv krydret med noen presentasjoner fra noen løsningsleverandører.

Parallelt lager vi plan for en serie nettverkstreff med fokus på dataleveranser FRA og TIL NVDB.

Det første blir den 25.3. kl 13 – 15. (eller 15.30). Troligfølger vi opp med flere treff rundt samme tema den 8., 15. og/eller 22. april, samme tidspunkt. (13-15/15.30).

Det er allerede 2 inne i programmet for 25.3.:

Geomatikk IKT med braVeg og RoadAI 

APX Systems med RFID.

Førstemann til mølla. 😊

Som vanlig vil medlemmer og samarbeidspartnere (Statens vegvesen, Nye Veier, bane NOR og Kartverket) i BA-Nettverket blir prioritert, dog med litt «krydder» utenifra. 😊

Gi lyd hvis DU har noen forslag til tema eller aller helst hvis DU selv ønsker å presentere noe.

Sier igjen:

Førstemann til mølla… 😊

Del på…

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin