Nytt standardiseringsprosjekt Stikkrenne

Følgende tekst er sendt ut fra Kartverket v/Kent Jakob Jonsrud:

Invitasjon til prosjekt SOSI standardisert produktspesifikasjon for stikkrenner

Stikkrenner er et prioritert datasett på grunn av viktigheten for blant annet overvannsanalyser og som grunnlag for klimatilpasning.
I dag medfører manglende/avvikende standardisering at data må kodes om, til dels manuelt, for å utveksles mellom systemene.
Det gir en unødvendig høy terskel for å utveksle data og samle alle registrerte stikkrenner i samme system, fortrinnsvis NVDB.
Det er også et ønske at data kan flyte fra NVDB til andre systemer, blant annet kommunenes VA-baser, eventuelt FKB Ledning.

Du inviteres til å delta i oppstarten av det åpne standardiseringsprosjektet som er beskrevet i prosjektforslaget.
Se prosjektforslaget her.

Dato for ferdigstillelse er beregnet til 01.10.2024

Du kan registrere deg i formularet på lenken:
https://forms.office.com/e/gxxzFUuui8

Eller sende en epost til sekretariatet.

Her kan du se OPPTAK fra BA-Nettverkets Teams-treff 15. mars 2024:

Nytt standardiseringsprosjekt Stikkrenne
v/Erin Christina Sandberg, Tynset kommune

NVDB og Datakatalogen med spesielt fokus på Stikkrenne
v/Geir Magnus Lyse Tungland, Statens vegvesen

Del på…