Nyttårsbrev 2019!

Vi vil først ønske alle et riktig godt nytt år –
og håper alle har hatt en god jul og en god ferie!

Vi vil også takke for 2018, som tilsynelatende har vært relativt «stille» fra BA-Nettverket.
«Stillheten» skyldes at BA-Nettverket i tett samarbeide med de 3 største byggherrene innen samferdsel,
Statens vegvesen/Vegdirektoratet, Nye Veier og Bane NOR,  har jobbet helt konkret med å lage
spesifikasjoner for «Standardiserte dataleveranser i samferdselsprosjekter»!

Dette har vært og er et veldig spennende arbeide som dere vil se praktisk følge av i 2019!

Vi ser at digitaliseringen blomstrer, og at ulike firma kappes om størst mulig imponator-faktor.
Dette er selvfølgelig både nyttig og spennende, men ikke glem at virkelig god dataflyt mellom ulike faser og ulike databaser
avhenger av «omforenthet» om hva vi skal kalle objekttyper og informasjonen knyttet til objekttypene. Vi har dykket langt ned i
detaljene i Vegnormalene og Tekniske spesifikasjoner for Jernbane, og gjort den nerdejobben som må til,
men som svært få mestrer.

Men nå er dette klart for testing og implementering, og vi ser at noen softwareleverandører er godt i gang!

BA-Nettverket har tanker om å lage diverse kortfilmer i 2019, både som markedsføring av de resultatene vi har oppnådd,
men også som informasjonsspredning og profilering!
Vi håper dere vil bidra aktivt videre, slik at vi faktisk får til i praksis det vi har jobbet for så lenge!
Nå skal vi bare over målstreken… 🙂

BA-Nettverket har flyttet til Technopolis på Fornebu.
Her tar vi gjerne imot besøk både for kaffe, småprat og litt tyngre faglige samtaler,
eller for idemyldring for film…

Vi jobber med nytt nettsted, og litt etter litt får vi nytt design!

Merk dere dato 7. mars for VA-treff!

Dette er et samarbeidsarrangement mellom Norsk Vann og BA-Nettverket, hvor hovedtema blir gjennomgang av
Norsk Vanns spesifikasjonskrav for VA-data for minst 4 faser, inkl. prosjektering, bygging og dokumentasjon.
Formatet blir GML, som er nytt SOSI-format, og hittil har følgende firma bekreftet at de har noe å vise:
Focus Software, Trimble Solutions Sandvika, Powel Water, men fler kommer… (?)

Minner om at GML ikke er noen «motsetning» til IFC, og at hensikten ikke er å kunne levere «samme som før på vanskeligere format»,
men tvert imot gjøre det enklere å levere og motta mer informasjon. Eksempler på rikere informasjon er flere typer geometri, også solids,
varetypebetegnelse, FDV-dokumentasjon, EPD-info, strekkode, RFID-merking, prosesskode, NS3420-kode, NRF-kode, foto osv., osv.

På tide å ta i bruk… 🙂
Etterspør løsning hos din softwareleverandør! 🙂

 

Godt Nytt ÅR!

 

Mvh.

BA-Nettverket

Inger Hokstad og Eline Hokstad Dahl

 

 

 

 

 

 

 

 

Del på…