Om BA-Nettverket

BA-Nettverket – Nettverk for bedre samspill og dataflyt i bygg- og anleggsprosjekter.

BA-Nettverket har flyttet til Fornebu! (August 2018)
Vi holder til hos Technopolis (IT Fornebu), og tar gjerne i mot besøk…
Vi kan nå også tilby hjelp til å lage film…

BA-Nettverket har hovedfokus på samferdsel og infrastrukturprosjekter, dvs. «utomhus», men er også opptatt av godt samspill mellom bygg og anlegg.

BA-Nettverket arrangerer Nettverkstreff for å spre kunnskap og entusiasme, som også bedrer samarbeidsklimaet i bransjen. Vi har fokus på 3D-modeller/BIM, korrekt geografisk posisjon, samt at bestillinger, krav og muligheter i software henger sammen, og utvikles i takt.

BA-Nettverket ledes av Inger Hokstad AS. Medlemsavgift og aktiviteter faktureres av Inger Hokstad AS, Vi sørger for at utviklingen holder stø kurs forover til felles beste.

Ved å delta i BA-Nettverket får du :

 • presentere dine prosjekter eller dine løsninger
 • presentere og diskutere dine utfordringer
 • delta i et faglig og sosialt fellesskap
 • kunnskap om andre fag
 • bli kjent med andre aktører
 • innsikt i andre aktørers behov og arbeidsmetoder
 • dialog med myndigheter og bestillere
 • delta i dialoger om kommende bestillinger og krav
 • være aktiv del av en positiv utvikling
 • være med på å gjøre bransjen mer attraktiv
 • være med på å øke stoltheten i bransjen
 • en morsommere hverdag
 • holde deg oppdatert

Du er også med på å påvirke softwareutviklere til å fokusere på effektiv og forbedret dataflyt mellom ulik programvare, inkl. bruk av åpne standarder (eks. SOSI/GML).
I det hele tatt er du med på å «lene deg fremover», skaffe deg kunnskap og forme fremtiden. Du er også velkommen til bare å lytte og lære.  Fremtiden bli det vi i fellesskap gjør den til. Vi tråkker opp veien videre, og jo flere vi er jo «bedre og breiere» blir den. Vi trenger «alle» med for å jobbe smart i fremtiden, både liten og stor. Å jobbe smart i fremtiden er basert på god informasjonsflyt. Kunnskap og godt samt bruk av utviklede åpne standarder (SOSI/GML) vil være konkurransefortrinn både for firma/etat og personlig.

BA-Nettverket er en god arena for alt dette!

BA-Nettverket ble etablert i november 2003, og driftes av Inger Hokstad AS.

«Alle» de største aktørene i bransjen er med, og vi diskuterer hvordan bransjen bør utnytte moderne teknologi, tilpasse styrende dokumenter, utvikle standarder, software osv. Vi arrangerer Nettverkstreff og deltar i FoU-prosjekter. Vi viser ofte frem konkrete eksempler for inspirasjon eller lytter til problemer og utfordringer for en aktør, som kanskje en annen kan løse… Vi finner løsninger i fellesskap, og «henger bjella på riktig katt».

Motto: Kunnskap skaper muligheter – Kjennskap skaper tillit!

Dette oppnår vi ved relativt hyppige nettverkstreff, møter og engasjement i andre fora. Fokus og innhold varierer. Vi bygger over tid opp kunnskap og kjennskap og bygger ned barrierer.

BA-Nettverket ønsker å være en «ufarlig» og hyggelig arena for økt kunnskap om 3D og BIM/GIS, – og bidrar til økt tillit og respekt mellom de ulike aktørene i bygg og anleggsbransjen. Vårt fokus er mulighetene for flyt av stedfestede data mellom arkitekt, rådgiver, entreprenør og byggherre (objektinformasjon med stedfesting, dvs. geografisk xyz).

Vår klokketro er at økt kunnskap på tvers av roller gjør at aktørene ser nye muligheter, og at kjennskap på tvers av roller skaper økt tillit. Vi ser at BA-Nettverket medfører en kategorisering av andre aktører med mer positivt fortegn… – i motsetning til før.

Vi tror at ved økt kunnskap og økt kjennskap kommer rett og slett lysten til bedre samspill og dataflyt, og BA-Nettverket har startet på en positiv «spiral». Vi ser at det virker …

BA-Nettverket finansieres av medlemskap. (Også tidligere noe støttet av Byggekostnadsprogrammet og Norges Forskningsråd.) I tillegg kommer en pris pr. treff for lokale, mat etc. I praksisca. kr 1000,-+ mva pr. treff. Det forventes at de som ønsker å delta over tid tegner medlemskap eller en form for samarbeidsavtale.

BA-Nettverket har godt samspill med buildingSMART og ITS Norway. Mange firma og etater er medlemmer av minst 2 av oss. buildngSMART har hovedfokus på bygg, BA-Nettverket hovedfokus på samferdsel og infrastruktur, og ITS Norway på intelligente transportsystemer. Det er opplagt at våre fokusområder henger sammen, og jo flere som er medlemmer av alle 3 jo bedre blir også samspillet.