Om Inger Hokstad AS

Mange har problemer med å levere og motta BIM-data mellom myndigheter, oppdragsgivere og samarbeidspartnere. Dette er ineffektivt og kostnadsdrivende i alle samferdsel- og infrastrukturprosjekter. Dette er også til hinder for å videreføre BIM-dataene til en driftsfase og til hinder for at BIM som bygges i dag er prosjekteringsgrunnlag i morgen.

Som rådgiver og konsulent har vi opplevd det at dette er en stor utfordring i bransjen, og krever kunnskap for å løse.

Vi bidrar til å løse disse utfordringene gjennom å være en støttespiller gjennom alle faser fra planlegging/prosjektering, gjennom bygging, drift og oppdatert grunnlag for ny prosjektering.

Vi knytter dette til aktuelle åpne standarder (SOSI/GML/IFC/WFS), samt BIM-manualer, håndbøker og produktspesifikasjoner for dataleveranser.

Vi tilbyr også rådgiving og foredrag om dette temaet.

Ta uforpliktende kontakt:

+47 – 901 75 571
ihokstad@ihokstad.no
Link til eget nettsted for Inger Hokstad AS: www.ihokstad.no