Ønsker innspill

Hei!
Vi håper dere har hatt en alle tiders god sommer og velfortjent ferie!

Vi satser på en spennende høst i BA-Nettverket, og for å varsle i god tid: – BA-Nettverket kommer til å arrangere et nettverkstreff i ca. november sammen med byggherrene Statens vegvesen og Nye veier hvor byggherrer forventer å få se hvem som kan importere eller levere litt eller mye GML-data. Stikkord: FKB, NVDB, Elveg, SOSI Vegkropp, SOSI Landskapsarkitektur og SOSI Ledning, Norsk vann og Ledningsregistreringsforskriften.

Kommentarer/Innspill til dette ønskes!

Vi ønsker også innspill til andre tema, for eksempel:
Konkrete prosjekter
Konkrete utfordringer
Visning av programvare/løsninger
Grunnlagsdata
NVDB
IFC/GML

Eller noe helt annet… 🙂

Del på…