Oppstartmøte FoU 6. Januar

Effektivisering og forbedring av ledningsdokumentasjon. Spennende oppstartmøte i FoU-prosjektet med støtte fra KMD 6. januar hos Forsvarsbygg. Her møter i tillegg til meg (Inger) Arkitektum, Kartverket, VAV Oslo kommune, Statens vegvesen, Jernbaneverket, Avinor. I tillegg til «administrativt» kommer Arkitektum til å vise status på forarbeide – Bestillingsløsning for automatisk generering av Produktspesifikasjon og XSD-fil (oppskriftsfil) for GML. Statens vegvesen kommer til å vise status på «sitt» forarbeide mhp objektkatalogen til NVDB (DAKAT-katalogen) inn i SOSI Modellregister, og herfra generering av Produktspesifikasjon (?) og XSD-skjema for GML. Veldig spennende!

Ta kontakt hvis din bedrift/etat ønsker å «henge på» som «add-on». (ihokstad@ba-nettverket.no / 90175571)

Del på…

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin