Oppstartsmøte SOSI Ledning 5.0 – 27. august

L1010445Under forutsetning av godkjennelse i Standardiseringskomiteen for geomatikk, blir det oppstartsmøte for ny fase av SOSI Ledning hos Kartverket i Oslo den 27. august. Kartverkets prosjektleder og kontaktperson blir Nils Egil Søvde. «Ekstern prosjektleder» blir Inger Hokstad, BA-Nettverket.

Kartverket har selv sendt ut varsel til de som var deltakere i SOSI Ag7b (SOSI Ledning) i forrige fase. Registrer dere i gruppen ved å sende epost til Nils.Egil.Sovde@kartverket.no, evt. med kopi til meg, Inger Hokstad, ihokstad@ba-nettverket.no

BA-Nettverket er et nettverk med hensikt å bedre samspill om digitale data i bygg- og anleggsbransjen, med hovedfokus «utomhus», samferdsel, landskap- og infrastruktur-prosjekter. Derfor er SOSI/GML og ISO211-standardene viktige for oss. SOSI Ledning 5.0 blir trolig det første fagområdet i SOSI som implementerer full 3D. BA-Nettverket ser SOSI/GML som den viktigste standarden utomhus, men ønsker også godt samspill med buildingSmart-standardene. Ved at BA-Nettverket deltar aktivt i SOSI-arbeidet sikrer vi at BA-bransjens praktiske ord-bruk og behov for informasjon, 3D-geometri etc. ivaretas.

Husk å sende epost hvis du ønsker å delta. Arbeidet krever ingen forkunnskaper, men en viss interesse.

Motto: Ingen kan alt, men alle kan litt!

Det er dessuten veldig interessant å få kunnskap om hva et standardiseringsarbeide krever og innbefatter.

Velkommen med!

Del på…

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin