Organisasjon

BA-Nettverket er et Nettverk for å bedre samspill og dataflyt i bygg- og anleggsbransjen. Hovedfokus er bruk av felles 3D/BIM i samferdsel og infrastruktur-prosjekter, dvs. at samspill mellom fag og faser har 3D-modell/BIM som fundament for samarbeid.

Nettverket ledes av Inger Hokstad, Inger Hokstad AS, som sørger for å holde trådene sammen og en stø kurs til felles beste.

Inger har mer enn 20 års erfaring innen bygg – og anlegg, og startet BA-Nettverket i 2003 med målsetting om å endre bransjen fra konfliktorientert til samspillorientert ved å skape en plattform for samarbeid og utveksling av ideer, erfaringer og løsninger.

Inger fungerer som BA-Nettverkets primus motor, og organiserer informasjon, nettverkstreff og annet. Medlemsavgift og aktiviteter faktureres av Inger Hokstad AS.

Hovedaktivitetene er nettverkstreff, men også andre typer arrangement som eks. deltakelse i standardiseringsarbeide (SOSI/ISO/TC211), Samarbeidsforum for Ledninger i grunnen og Tverrsektoriell Samhandlingsplattform. Vi utveksler og sprer informasjon, diskuterer oss frem til løsninger, har dialog med bestillere og myndigheter m.m. Vi samarbeider også godt med bl.a. buildingSMART Norge og ITS Norway.