Oslo, 5. februar 2015

Dato: 05.02.2015
Sted: Stratos Konferanse og selskapslokale, Oslo
(«Oslos tak» – På toppen av «Folketeaterbygningen», 5 min å gå fra Oslo S)
Tid: 09.00 – 15.30
Pris: 1350,- + mva. for medlemmer
1200,- kr tillegg for ikke-medlemmer i BA-Nettverket.
500,- kr tillegg for påmelding etter 25. januar.

Link til Påmelding og deltakerliste her

Program:

09.00 – 10.00 Kaffe og kjeks/frukt med «Uformell Miniutstilling» i 11. etg., «eget lokale».
Utstillere: Norgeodesi, Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Focus Software, Powel, Terratec, Exact, Cad-Q, Geomatikk IKT. Fritt fram å vise «hva som helst» av relevante utstyr, produkter, løsninger eller leveranser.
NB! Uformell demo m «enkelt opprigg av utstyr». Kun høyt kafe-bord og ingen «konferanse-service». Utstiller må selv ha med det han trenger. (pc, skjerm, rollup, skjøteledning?)
Deltakere som er medlemmer av BA-Nettverket får «gratis» utstillerplass, dvs. høyt barbord, stol og strøm.

 

10.00 – 10.45 Effektive dataleveranser til NVDB – Hvilke muligheter gir nye APIer (for les og skriv) i 2015?

Kontakt gjerne Magnus Haugsand ang. testing/implementering av NVDB-API (Les/Skriv). Antas ferdig sommer 2015, men klart for testing i løpet av våren.

SE PPT: Effektive dataleveranser til NVDB – BA-Nettverket
Magnus Haugsand, Statens vegvesen, Vegdirektoratet NVDB

10.45 – 11.00 Spørsmål og svar

  • 11.00 – 11.45 Korte demonstrasjoner av smarte dataleveranser til NVDB, eks. v/ GML, API eller annet. (NB! SOSI-til NVDB er ikke tema i dette punktet.) GML Eksempelfiler fra Knut Jetlund, Statens vegvsen, kan fås fra meg, men andre eksempler er like interessante.
  • Focus Software v/Øystein Wiger – Viste GML import, endring av data og GML-eksport.
  • Powel v/Trond Vindenes – Viste Gemini Entreprenør NVDB-API og ser det som uproblematisk å implementere GML når XSD-skjema for GML er laget.
  • Norgeodesi v/Erik Karlsen – Viste håndtering av NVDB-objekttyper på målebok og kontor-programvare og GML-eksport
  • Vianova Systems v/Heidi Berg – Viste GML-import og GML-eksport, samt import av CityGML. Poengterte viktighetene av internasjonale standarder i tillegg til norske.

11.45 – 12.00 Diskusjon, Spørsmål og svar

12.00 – 13.00 Lunsj og utstillingsvandring

13.00 – 13.15 Kaffepåfyll og forflytning til 12. etg.

13.15 – 13.45  Løsning for automatisk generering av «Produktspesifikasjoner» og XSD-skjema (oppskrifts-skjema) for dataleveranser på GML for noen få objekttyper. Kort innføring i «veien»  SOSI UML-modell, Produktspesifikasjon, XSD-skjema, GML-eksempler.

SE PPT: GISTool_produktspesifikasjoner_20150205EO
Erling Onstein, Arkitektum

13.45 – 14.30 Datakatalogen til NVDB (DAKAT-objektkatalogen) inn i SOSI Modellregister, «samspill» Datakatalogen til NVDB (DAKAT) og SOSI. XSD-skjema (oppskrifts-skjema) for GML for objekttyper og egenskaper i NVDB, og noen GML-eksempler.
SE PPT: http://www.slideshare.net/KnutJetlund/nvdb-sosi-gml
Knut Jetlund, Statens vegvesen, Region øst

14.30 – 14.45 Pause

14.45 – 15.15  Kort informasjon om FoU-prosjektet «Forenkling/Effektivisering og forbedring av ledningsdokumentasjon», med hovedfokus på leveranser til Statens vegvesen og VAV Oslo kommune.
Se PPT: Nettverkstreff 05012015-IH
Inger Hokstad, BA-Nettverket og Knut Jetlund, Statens vegvesen Region øst

15.15 – 15.45 Diskusjon, Spørsmål og svar

15.45 Slutt