Påmelding Nettverkstreff 22. mars 2024, Eksempler på data og dataflyt i vegprosjekter

Person-informasjon
Faktura-informasjon