Påminnelser

Husk GRATIS ved påmelding I DAG 5.mars… Tror LURT om «NVDB-miljøet» blir litt bedre kjent med hvordan det jobbes med «IFC-modeller» i bransjen. Bare 7 påmeldte fra Statens vegvesen av over 70 pr 5.3. kl 09.00. (Og 15 fra fylkeskommunene…) Databruk og dataflyt på Statens vegvesens E10 Hålogalandsvegen, som blant annet inneholder 6 tunneler (tror jeg).

Husk også…

15. mars: Vann/Avløp/Drenering

20. mars: Møte/Bli kjent med med Alen Begic, Statens vegvesen/buildingSMART Infrastrukturdomene. Hør hva Alen tenker om nasjonale føringer og «sammenheng» med openBIM/buildingSMART. Les mer tekst i programmet. (Kort forvarsel fordi Alen skal ha pappaperm fra påske, så vi vil ta dette før…) 🙂

22. mars: Dataflyt via Gemini og Erfaringer m R110 Modellgrunnlag i Statens vegvesen

Håper også å se noen på
buildingSMART-konferansen 11. april 🙂

Del på…